Ps Anlegg

Ps Anlegg AS er et maskinentreprenørfirma som ble stiftet
i 1999. Vi er etablert med kontorer og verksted i Østerhus
Industriområde i Grimstad.
Vi utfører alt innen grunnarbeid, og tar små og store oppdrag for
private, andre firmaer, kommuner og statlige etater.

For å nevne noe:
  • Boring og sprengning
  • Graving med maskiner i størrelser etter behov for alle typer grunnarbeid (tomter, drenering, offentlige- og private veier, nye boligfelt osv.)
  • Grøfter og vann- og avløpsanlegg inkl. legging av rør
  • Transport av masse (kranbil ved behov for storsekker)
  • Valsing / komprimering
  • Mudring ( maskin med 18 meter bom, samt lekter)

Vi tar oppdrag på hele Sørlandet, og har team som fast utfører
grunnarbeid/trekking av kabler og oppsetting av stolper
for teleselskaper . Vi har også faste brøyteavtaler, private og
kommunale.

Firmaet har en moderne maskinpark og har for tiden 34 dyktige
og godt kvalifiserte medarbeidere med fagbrev og sertifikater
innen de nødvendige områder.
Ps Anlegg AS er etablert med kontor og verksted i Grimstad og utfører i hovedsak oppdrag i langs hele sørlandet.