Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsfold.

Ps Anlegg foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold i vår verdikjede. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

Les vår redegjørelse av åpenhetsloven, aktsomhetsvurdering

Miljø og bærekraft

PS Anlegg jobber aktivt for å redusere våre klimagassutslipp, og for å finne mer bærekraftige løsninger.